Zasięg

Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie. Obecnie (od 1 stycznia 1999 roku) obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny, który dzieli Polskę na 16 województw podzielonych, składających się 380 powiatów i 2479 gmin. W każdej z tych jednostek oferujemy Państwu nasze usługi kolportażu.

W przypadku braku dedykowanego obszaru dystrybucji dla założonych działań zapraszamy do kontaktu indywidualnego.

Województwo położone na południowym zachodzie Polski, ze stolicą we Wrocławiu. Liczba ludności zamieszkującej województwo dolnośląskie wynosi 2,9 mln mieszkańców.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Wrocław i pozostałą część województwa.

Województwo położone w północno-centralnej części kraju. Teren województwa zamieszkuje 2,08 mln mieszkańców. Dwa główne miasta regionu to Bydgoszcz i Toruń.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Bydgoszcz, Toruń oraz pozostałą część województwa.

Województwo najdalej wysunięte na wschód Polski, o powierzchni 25 122,46 km². Według danych GUS zamieszkuje je 2,14 mln osób. Głównym ośrodkiem województwa jest Lublin.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Lublin oraz pozostałą część województwa.

Województwo, które jest drugim najmniejszym województwem pod względem liczby ludności, licząc 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,89 km². Główne miasta regionu to Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę oraz pozostałą część województwa.

Województwo położone w centralnej części kraju, z siedzibą w Łodzi. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 czerwca 2016 r. województwo miało 2,49 mln mieszkańców.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Łódź oraz pozostały obszar województwa.

Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce. Jego obszar zamieszkuje 3,38 mln mieszkańców (4. miejsce w Polsce pod względem ludności). Gęstość zaludnienia jest drugą najwyższą w kraju po woj. śląskim. Stolicą województwa jest Kraków.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Kraków, a także pozostałą część województwa.

To największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Zamieszkuje je 5,36 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Warszawę i pozostałą część województwa.

Jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce z najmniejszą liczbą mieszkańców – zamieszkuje go tylko 994 489 osób. Stolicą województwa jest Opole.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Opole i pozostałą część województwa.

Najdalej na południe wysunięte województwo Polski. Po reformie terytorialnej objęło obszar podobny do dawnego województwa rzeszowskiego. Pod względem liczby mieszkańców województwo podkarpackie plasuje się na 9. miejscu w kraju (2,13 mln osób). Głównym ośrodkiem jest Rzeszów.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Rzeszów i pozostałą część województwa.

Województwo położone w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Teren województwa zamieszkuje 1,2 mln mieszkańców. Główne miasto województwa to Białystok.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Białystok i pozostałe tereny województwa.

Jest najdalej wysuniętym na północ województwem Polski. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Województwo pomorskie zamieszkuje 2,3 mln osób.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Gdańsk i pozostałą część województwa.

Województwo obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,6 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Katowice i resztę województwa.

Województwo położone w centralnej części południowej Polski, ze stolicą w Kielcach. Zamieszkuje je 1,25 mln osób.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Kielce i pozostały teren województwa.

Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Głównym ośrodkiem województwa jest Olsztyn. Województwo liczy 1,4 mln mieszkańców.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Olsztyn i pozostałą część województwa.

Województwo położone środkowo-zachodniej Polsce, które zamieszkuje 3,48 mln osób. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Poznań oraz pozostałą część województwa.

Województwo z lokalizacją w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Zajmuje obszar 22 892,48 km², który zamieszkuje 1,71 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin. To najdalej wysunięte na zachód województwie w Polsce.

Bezadresowy kolportaż ulotek, selektywna dystrybucja oraz dystrybucja adresowa obejmuje Szczecin i pozostałą część województwa.

pn-pt 8:00-16:00

739 063 999/516 131 422

biuro@rozniesiemyulotki.pl